top of page
Caută

Politica de protectie a datelor cu caracter personal

Aceasta Nota Informativa (“Nota de Informare”) este pusa la dispozitia oricarui vizitator al LIVADA CU VISINI SRL.

Societatea Livada cu Visini  SRL, cu sediul in Bucuresti, Sectorul 1, Intrarea Frumoasa 6 Ap 3 , inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/7467/2013, avand Codul Unic de inregistrare 31821111, denumita in continuare “Societatea”,reprezentata legal de Moldovan Paula Mihaela in calitate de administrator, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (Regulamentul general privind protectia datelor) (denumit in continuare „GDPR”), proceseaza datele cu caracter personal ale vizitatorilor in calitate de “Persoane Vizate”.

Scopul acestei Note de Informare este de a comunica Persoanei Vizate conditiile legate de prelucrarea datelor personale ale acestora si scopul utilizarii acestor date conform art. 13 al GDPR. Aceasta Nota de Informare prezinta detalierea a cum, cand si de ce prelucram datele cu caracter personal, conditiile in care le putem dezvalui altora si cum le pastram in conditii de siguranta.

Ca regula, Societatea poate obtine date cu caracter personal (adica orice informatie privind o persoana fizica sau juridica identificata sau identificabila) direct de la Persoana Vizata.

De asemenea, exista situatii in care Societatea obtine datele cu caracter personal in mod automat. Astfel, in cazul in s-a efectuat o achizitie a unui produs de pe site-ul Societatii , vor fi prelucrate detalii privind geolocalizarea si traficul de internet (cum ar fi adresa de IP), detalii personale, precum si ale tranzactiilor efectuate. Mai mult decat atat, Societatea va interactiona cu persoanele vizate si in mediul online si ca urmare a accesarii de catre acestea a diferitelor reclame personalizate.

Definitii

In sensul articolului art. 4 al GDPR, „date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o Persoana Vizata persoana fizica sau juridica identificata sau identificabila. O persoana fizica sau juridica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume/denumire persoana si/sau reprezentant, CNP, CUI, numar de inregistrare la registrul comertului, adresa de e-mail, numarul de telefon, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale, precum si cont bancar pentru facturare.

„Prelucrare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

Restul termenilor utilizati in prezenta au intelesurile reglementate de art. 4 of GDPR.

Tipuri de date colectate

Datele colectate de catre Societate sunt: numele; prenumele; denumire societate; numele reprezentantului persoanei juridice, CUI, nr de inregistrare la Registrul Comertului, CNP, sex, data nasterii, adresa de e-mail, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plata, numar de telefon, datele cardului bancar , profilul public social media: nume, URL profil, fotografii, “like-uri”, locatia, alte informatii publice de pe profil, continutul creat de utilizator in social media: fotografii, texte, video-uri, simboluri, hashtag-uri, inregistrari pe care le distribuiti in social media; informatii despre locatie; hobby-uri si interese; obiceiuri de consum; informatii despre browser si dispozitiv: adresa IP, adresa MAC, codul anuntului Google, identitatea pentru agentii de publicitate (dispozitivul ID); informatii despre fisierul jurnal de server; datele de utilizare a aplicatiilor; datele cu Caracter Personal de activitate/implicare (de exemplu, data si ora activitatii pe site-urile Societatii, de cate ori este vizitat un site, ce elemente sunt accesate); alte date de acest fel.

Persoana responsabila cu Protectia Datelor

Persona responsabila cu protectia datelor personale este Dna. Moldovan Paula Mihaela si poate fi contactata la telefon nr. +40 723183222 sau e-mail livadacuvisini@yahoo.com

Scopul prelucrarii si temeiul juridic

Societatea proceseaza datele cu caracter personal ale Persoanelor Vizate (inclusiv nume, prenume, denumire societate, denumire reprezentant, Cod Numeric Personal, Cod Unic de Inregistrare, numar de inregistrare la Registrul Comertului, numarul de telefon, adresa de e-mail,  imagine faciala si corporala, ora intrari, ora iesirii) precum si datele rezultand din tranzactiile efectuate (modalitatile de plata, produsele achizitionate), in scopul intereselor legitime ale operatorului si in scopul asigurarii securitatii si sigurantei incintelor si angajatilor.

Astfel, in functie de relatia existenta intre dumneavoastra si Societate, datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate daca avem consimtamantul dumneavoastra si daca sunt necesare pentru incheierea si desfasurarea relatiilor contractuale sau pentru ca Societatea sa indeplineasca obligatii legale, ori daca exista interese legitime ale Societatii care nu prevaleaza drepturilor si libertatilor dumneavoastra fundamentale.

Daca prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal se realizeaza in baza consimtamantului, veti avea posibilitatea de a va oferi consimtamantul, de a va refuza acordarea consimtamantului sau de a va exprima la un moment ulterior consimtamantul. In acest sens, Societatea  va va putea contacta pana la momentul la care va veti exercita optiunea cu privire la consimtamant.

Mai exact, Societatea, in cazul in care este prezent consimtamantul dumneavoastra, va va putea prelucra datele cu caracter personal pentru:

 • trimiterea materialelor publicitare prin diferite metode de comunicare (e-mail, SMS, posta);

 • verificarea satisfactiei clientilor in ceea ce priveste activitatea Societatii;

 • personalizarea si transmiterea de oferte promotionale;

 • executarea contractului incheiat cu Societatea;

 • cunoasterea mai buna a utilizatorilor social media pentru adaptarea site-urile conform preferintelor dvs si de asemenea pentru imbunatatirea in general a produselor si serviciilor noastre

 • pentru a raspunde solicitarilor, intrebarilor si comentarilor dvs.

 • pentru conformarea cu normele, reglementarile legale, codurile de conduita sau ghidurile aplicabile Societatii sau in vederea aplicarii legii si cooperarii cu autoritatile competente (inclusiv, dar fara a ne limita la, autoritatile fiscale si judiciare);

 • prevenirea, detectarea si investigarea infractiunilor, inclusiv frauda si spalarea de bani sau finantarea actelor de terorism, precum si analizarea si gestionarea riscurilor comerciale;

 • in legatura cu orice pretentie, actiune sau procedura si/sau pentru protejarea sau exercitarea drepturilor si obligatiilor Societatii atat din punct de vedere contractual cat si legal;

 • gestionarea si pregatirea rapoartelor interne.

Temeiuri legale

 • 6 (1) (a) GDPR- persoana vizata și-a dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

 • 6 (1) (b) GDPR – prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract

 • 6 (1) (f) GDPR – prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime ale societatii de a isi proteja activitatea comerciala, inclusiv drepturile de proprietate intelectuala si secretele comerciale, precum si de a se asigura ca angajatii respecta legislatia aplicabila si regulamentele, politicile si procedurile interne

 • 6 (1) (c) GDPR – prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine societatii.

Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal colectate

 1. Putem transfera datele dumneavoastra cu caracter personal catre terti, printre care:

 • Furnizori de servicii operationale, precum servicii de curierat, paza, telecomunicatii, IT, plati, prelucrare, formare, stocare, arhivare, servicii de investigatii aferente asistentei pentru clienti;

 • Orice partener de afaceri, investitor, cesionar (actual sau potential) pentru a facilita tranzactiile cu active comerciale.

 • Consilieri profesionisti, precum auditori sau avocati;

 • Autoritati de reglementare, organe profesionale si/sau autoritati publice pentru conformitate cu reglementarilor aplicabile.

Pastrarea datelor cu caracter personal

Vom pastra datele dumneavoastra cu caracter personal atata timp